BÖLGE KAVRAMI


Coğrafya; doğa ile insan arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalıdır. İnsan her anında çevresindeki doğal ortamdan etkilenmekte hayatını doğal çevrenin şartlarına göre belirlemektedir. Örneğin; insan, tarım, turizm, ulaşım gibi faaliyetleri ile giyim, gıda, yerleşme gibi ihtiyaçlarını, iklim ve yeryüzü şekilleri gibi doğal unsurların etkisinde kalarak yapabilmektedir. Bir yerden başka bir yere gitmek insanların günlük hayatta önemli bir ihtiyacıdır. Yollar bazen yüksek dağ engeli ile karşılaşır ve tünellerle bu engeller aşılmaya çalışılır. Burada sözünü ettiğimiz dağ doğal bir unsurdur ve görüldüğü gibi insan yaşamına etki etmektedir. Birbirine yakın iki kara parçasını boğaz köprüleri ile bağlarız. İnsanlar bir yerden başka bir yere gitmek için buna ihtiyaç duyarlar. Burada sözünü ettiğimiz kara parçaları doğal bir unsurdur ve görüldüğü gibi insan yaşamına etki etmektedir. Ekvatora yakın yerlerdeki insanlar ile kutuplara yakın yerlerdeki insanların giysilerini karşılaştırdığımızda kutuplara yakın yerde yaşayan insanlar soğuktan korunmak için daha kalın elbiseler giymişlerdir. Burada sözünü ettiğimiz hava sıcaklığı doğal bir unsurdur ve görüldüğü gibi insan yaşamına etki etmektedir.Hayatımızda farkında olsakta olmasakta doğal unsurlarla sürekli etkileşim içindeyiz. Bunun örneklerine çoğaltmak mümkündür. Coğrafya insan hayatını bu derece etkileyen doğal unsurları araştırmakta, incelemekte ve bunların insan hayatına etkilerini ortaya koymaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.