Bulut Nasıl Oluşur

Bulut Nasıl Oluşur

Yeryüzünden buharlaşan suyun atmosferde yoğunlaşıp asılı durmasıyla bulutlar oluşur. Bu tanımı daha basit bir şekilde ifade edebiliriz. Evde tenceremizde kaynayan suyun buharı bulut, yükselerek tencere kapağında yoğunlaşıp damlayan su ise yağıştır. Teknik olarak basit bir oluşum olsada suyun katı, sıvı ve gaz hallerini alabilmesi ve suyun tatsız, renksiz bir yapıya sahip olması daha karmaşıktır.

Yerkürenin içi ve dışı su ihtiva eder. Bu suyun bir kısmı yerin altındaki mağma içerisinde saklıdır. Suyun bir kısmı yerkabuğunda yeraltı suları dediğimiz haldedir. Suyun bir kısmı yeryüzeyinde okyanus, deniz, göl ve akarsu şeklindedir. Suyun bir kısmı katı halde buzulları oluşturur ve bir kısmıda atmosferde nem olarak bildiğimiz gaz halde asılı durur. Az da olsa suyun bir kısmı yeryüzündeki canlı ve cansız tüm varlıkların bünyesinde saklıdır.

Bu suların bulut oluşturabilmesi için atmosferde yükselmesi gerekir. Güneş ışınları yeryüzeyindeki suları ısıtır ve su zerreleri buhar halinde atmosfere doğru hareket eder. Biz bunu nem olarak hissederiz. Bazen çok nemli havalar ile karşılaşmışızdır. İşte bu aslında suyun buhar halini alması ile oluşmuştur. Atmosferin üst kısımlarına doğru yükselen su buharı yavaş yavaş soğumaya başlar. Çünkü atmosferde yükseldikçe sıcaklık azalır. Soğuyan su zerreleri bir araya gelir ve buna yoğunlaşma denir. Yani su buharı soğudukça zerreler bir araya gelerek tekrar sıvı hale gelir. Su zerreleri birleştikçe ağırlık kazanır ve atmosferde daha fazla yükselemez. Yerçekiminin etkisiyle su damlaları yeryüzeyine doğru çekilir ve yağış dediğimiz olay gerçekleşir. Atmosferdeki sıcaklık eğer 0 derecenin altındaysa bu su damlaları soğuğun etkisiyle katılaşarak buz kristalleri halini alır ve kar yağışı dediğimiz olay gerçekleşir. Atmosferden yeryüzeyine düşen buz kristalleri eğer yeryüzeyinde sıcaklık 0 derecenin üzerindeyse yine sıvı hale gelerek yağmur dediğimiz yağış türünü oluşturur.

Yoğunlaşma dediğimiz bu olayı sadece atmosferde değil yeryüzeyinde de görebiliriz. Türkiye’de genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yeryüzeyinde çimen, araba ve çeşitli maddeler üzerinde gece ve sabahın erken saatlerinde su damlacıkları görürüz. İşte bu olayda yoğunlaşmadır. Çünkü gece sıcaklık ani düşünce atmosferdeki asılı su buharları yani nem, soğumanın etkisiyle ağırlaşıp cisimlerin üzerine düşer. Genellikle ani soğuyabilen cisimler üzerinde daha fazla su zerresi görülür. Çünkü gece soğuma gerçekleşirken hızlı soğuyabilen cisimler daha hızlı soğuduğu için su buharı bu yüzeylerde daha hızlı ve etkili yoğunlaşır. Eğer hava sıcaklığı 0 derecenin altında ise yoğunlaşan bu su zerreleri katılaşarak buz kristalleri halini alır. Bu şekilde oluşan buz kristallerine kırağı ve kırç ismi verilir.

Ekosistemin en önemli maddesi olan su atmosfer ve yerküre arasında sürekli bir döngü halinde devam eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir