Küresel Isınma Nedir

Küresel Isınma Nedir

Dünyanın toptan ısınmasına küresel ısınma denir. Biraz daha terimsel açıklamak gerekirse küresel dediğimiz şey dünyanın kendisi ve ısınma denilen şey ise sıcaklığın artmasıdır. Yani dünyanın ısınmasına küresel ısınma diyoruz. Bu ısınma sadece tek başına değil beraberinde birçok sorunu da ortaya çıkaran bir durumdur.

Isınma Nasıl Gerçekleşiyor

Dünyanın ısı kaynağı güneştir. Güneşten gelen çeşitli ışınlar atmosferin katmanlarından geçerken birtakım değişikliklere uğrar bir kısmı uzaya yansır bir kısmı atmosfer tarafından emilir. Nihayetinde dünyaya ulaşır. Dünya yüzeyine ulaşınca yine bir kısmı yansır ve bir kısmı yerkabuğu tarafından emilir. Sonuçta yer kabuğu bu ısıyı alır ve ısınır. Basitce dünyanın ısınması böyledir ancak tüm bu aşamaların her biri fevkalade önem arz eder. Bu süreçte gerçekleşen en küçük hata problemleri ortaya çıkarır. Bunlardan biri de küresel ısınmadır.

Küresel Isınma Nasıl Gerçekleşiyor

Dünya yaratılışından günümüze kadar çeşitli olaylar yaşamıştır. Meteor yağmurları, volkanik patlamalar, iklim değişiklikleri vs. Küresel ısınmada dünyanın günümüzde başına gelen toptan bir olay.

Günümüzün bu olayında insan faktörü baş rolü oynuyor. Aşırı tüketim yapmamız dünyanın kaynaklarını hızla yok etmektedir. Bu tüketim bilinçsizce yapılmakta ve zararlı atıklar oluşmaktadır. İnsanoğlu tüm bu süreçte atmosferi, ormanları kısaca doğal dengeyi bozmaktadır. Atmosfere salınan sera gazları atmosfere zarar veriyor. Güneşten gelen ısı daha fazla oluyor ve dünya ısınıyor. Dünya ısındıkça dengeler bozuluyor. 1 derecelik ısınma bile doğal dengeyi bozuyor. Doğal dengedeki küçük bir değişiklik tüm sistemi değiştirebiliyor. İşte bu küresel ısınmadır. Örneğin 20 derece sıcaklıkta yaşayan bir çiçek türü küresel ısınma sonucunda bulunduğu ortamda yaşam bulamaz ve kutuplara doğru yayılış gösterir çünkü artık 20 derece sıcaklık o bölgelere doğru kaymıştır. O çiçeğin özüyle beslenen ve bal yapan arılarda mecburen göç edeceklerdir. Bu şekilde birbirini takip eden süreçler yaşanacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir